Każda grupa współpracowników, stworzona po to, aby wykonała wspólnie dany projekt potrzebuje lidera. Lider w zespole zarządza wszystkimi działaniami członków grupy. Może robić to na kilka sposobów: w sposób autokratyczny, demokratyczny i liberalny. Bez względy na to, jaki styl pracy zastosuje, wyniki jego pracy powinny być takie same.

Podstawowym zadaniem lidera jest delegowanie zadań każdemu z członków grupy. Następnie nadzorowanie przebiegu wykonywania tych zadań i na końcu zebranie w jeden spójny program wszystkich wyników wspólnej pracy.  Aby grupa mogła przystąpić do pracy, lider w pierwszej kolejności musi określić i nazwać każde z zadań, które powinno zostać wykonane. Następnie musi rozpoznać predyspozycje każdego członka grupy, by przydzielone mu zadanie odpowiadało jego możliwościom i tym samym miało szansę na poprawną realizację.

Lider musi określić nie tylko same zadania, ale musi też ustalić kolejność ich wykonania. Tak, aby kolejne wnioski i sprawozdanie z wykonanej pracy przybliżało zespół do wykonania kolejnego zadania.  Lider musi posiąść umiejętność motywowania swojego zespołu. W trakcie wykonywania zadań, każdy z członków zespołu nie raz natrafi na przeszkody i trudności. Lider reagując w określonych momentach wspiera i motywuje każdego członka grupy.

Dobry lider w zespole musi posiąść również umiejętność modyfikacji rozdzielanych zadań bez względu na nastroje grupy oraz zmierzyć się nawet z wymianą członków grupy. Od lidera zależy również terminowe wykonanie całego zadania bez względu na opóźnienia w trakcie jego realizacji.