Dzięki postępowi medycyny, zarówno lekarze, jak i każdy człowiek bez przygotowania medycznego, jest dziś świadomy znacznie większej ilości chorób, niż jeszcze jedno, czy dwa pokolenie wstecz. Za tą świadomością postępują także poszukiwanie leków i nowych metod leczenia.

Szansą na uratowanie zdrowia i życia stają się dzisiaj komórki macierzyste. Nazywa się je też komórkami wielopotencjalnymi, bo dają one początek każdemu rodzajowi tkanek budujących organizm. Umieją się same odnawiać i różnicować. Stosuje się je w leczeniu takich chorób, jak: nowotwory złośliwe: ostre białaczki, chłoniaki, anemie złośliwe, ciężki i złożony niedobór odporności, osteoporozę i niektóre wady serca.Wciąż trwają dalsze badania nad innymi możliwościami wykorzystania tych komórek, w tym chorób Alzheimera i Parkinsona, stwardnienia rozsianego, czy niektórych chorób autoimmunologicznych.

Źródłem komórek macierzystych jest krew pępowinowa. dlatego tworzy się banki tej krwi. Jej pobranie jest bezbolesne i – co najważniejsze – bezpieczne. Dokonuje tego lekarz lub położna zaraz po odcięciu pępowiny lub – w przypadku cesarskiego cięcia – zaraz po wyjęciu łożyska.
Banki krwi pępowinowej świadczą swoje usługi odpłatnie, z drobnymi wyjątkami. Szukając wiarygodnego banku, warto temu problemowi poświecić kilka chwil, aby natrafić na najbardziej wiarygodną i profesjonalną placówkę, której nie zależy tylko albo głównie na znalezieniu po prostu kolejnego klienta.

Nadal trwają badania nad właściwościami i możliwościami wykorzystania komórek macierzystych. Np. wciąż bada się możliwość wykorzystanie ich do odbudowy narządów.

Zobacz też: Komórki macierzyste