Budowanie domów i cała ogólnie pojęta architektura to bardzo odpowiedzialne zajęcie. Chcemy by nasze budynki były odporne na działanie wiatru, wody, wysokich oraz niskich temperatur. Oczywiście dodatkowo konstrukcja nie może być zbyt droga, oraz musi być zdecydowanie, po prostu, ciesząca oko i ładna.

Budownictwo jest zwane również inżynierią lądową. Wywodzi się w linii prostej od starożytnej dziedziny opisanej przez Witruwiusza zwanej przez niego samego architekturą. Przez kilkanaście stuleci udało nam się udoskonalić rozwiązania w budownictwie i dzięki temu, nasze domy oraz inne budynki powstają według procedur i technik testowanych i wypracowanych przez dziesiątki pokoleń.

W czasach bardziej zamierzchłych stosowano jednak o wiele bardziej prymitywne metody testowania budowli. Na przykład inżynier, który zaprojektował most, musiał pod nim stać, podczas pierwszych przejazdów i testów. Ryzykował życiem, dlatego starał się o jak najlepszą konstrukcję.

W dzisiejszych czasach inżynieria lądowa jest doskonale przebadaną i doprecyzowaną nauką. Obecnie budownictwo jest objęte wielką liczbą przepisów oraz aktów prawnych wedle których budowlaniec musi postępować.

Bardzo ważną częścią budownictwa jest geotechnika, czyli w skrócie nauka o tym, jakie techniki stosować dla najlepszej współpracy gruntu z obiektem budowlanym. Podstawowym celem geotechniki jest bezpieczne i jak najbardziej ekonomiczne zaprojektowanie fundamentów konstrukcji obiektów budowlanych na styku z podłożem gruntowym.

Istotnym elementem współczesnego budownictwa jest również technika deskowania inaczej zwana „szalowaniem”. Jest to technika służąca nadawaniu odpowiedniego kształtu mieszance betonowej za pomocą formy.

Dzięki takim osiągnięciom możemy być spokojni o nasze domy!